Showing 1 Result(s)
DEFAULT

Obiektowe bazy danych pdf

Dominuje relacyjny model danych, w którym organizacja danych opiera się na pojęciu zbioru. Ostatnio dużą popularność zdobywa obiektowy model danych, będący w pewnym sensie mocno rozszerzoną wersją dawnego sieciowego modelu danych. Słowa kluczowe: system baz danych, rozproszenie danych, rozproszone przetwa- rzanie, obiektowe bazy danych, obiektowe j zyki zapyta OBJECT SYSTEM = OBJECT DATABASE + OBJECT APPLICATION Summary. This article presents main ideas and implemented elements of distri- buted object-oriented database system (DOOD). 1 Obiektowe bazy danych Obiektowe i obiektowo-relacyjne bazy danych Wykład prowadzi: Tomasz Koszlajda Obiektowe bazy danych Obiektowe i obiektowo-relacyjne bazy danych W ramach niniejszego wykładu zostaną przedstawione dwa alternatywne podejścia do budowy systemów obiektowych. Pierwsze z nich, polega na budowie nowego systemu bazy danych całkowicie od .

Obiektowe bazy danych pdf

wykonawczego rozproszonej, obiektowej bazy danych MUTDOD (ang. Słowa kluczowe: środowisko, rozproszona obiektowa baza danych, MUTDOD. 1. I'd like to recommend the place where everyone could probably find obiektowe bazy danych pdf to word, but probably, you would need to. rozproszone bazy danych pdf - explosederire.comess - rozproszone bazy informatycznych. rozproszone i obiektowe systemy baz danych - rozproszone. ARCHITEKTURA OBIEKTOWEJ BAZY DANYCH MUTDOD. Streszczenie. Artykuł zawiera ogólny opis architektury rozproszonej obiektowej bazy danych, która. ŚRODOWISKO WYKONAWCZE ROZPROSZONEJ OBIEKTOWEJ BA- wykonawczego rozproszonej, obiektowej bazy danych MUTDOD (ang. .. /the _object_oriented_database_system_mani_pdf, downloaded at 31th January Full-Text Paper (PDF): Object oriented distribution in MUTDOD. OBIEKTOWO ORIENTOWANE ROZPROSZENIE W MUTDOD. Streszczenie. Artykuł wej bazie danych MUTDOD, która jest tworzona w Wojskowej Akademii Technicz-. nej. wykonawczego rozproszonej, obiektowej bazy danych MUTDOD (ang. Słowa kluczowe: środowisko, rozproszona obiektowa baza danych, MUTDOD. 1. I'd like to recommend the place where everyone could probably find obiektowe bazy danych pdf to word, but probably, you would need to. rozproszone bazy danych pdf - explosederire.comess - rozproszone bazy informatycznych. rozproszone i obiektowe systemy baz danych - rozproszone. Baza danych składa się z jednej lub wielu tabel. Tabela (table) – dwuwymiarowa struktura przechowująca Relacyjno-obiektowe bazy danych. Obiektowe bazy danych są wyposażane we wszystkie niezbędne mechanizmy baz danych takie jak: zarządzanie pamięcią zewnętrzną, schematem, współbieżnością, odtwarzaniem i transakcjami, środki bezpieczeństwa i prywatności, przetwarzanie zapytań, interfejsy do szybkiego tworzenia aplikacji, środki wspomagające rozproszone bazy. Z uwagi na obiektowe zorientowanie bazy danych, ka ż da struktura indeksowa na ł o ż ona jest na dany atrybut nale żą cy do okre ś lonej klasy. Atrybut ten (b ę d ą cy obiektem) posiada. Dominuje relacyjny model danych, w którym organizacja danych opiera się na pojęciu zbioru. Ostatnio dużą popularność zdobywa obiektowy model danych, będący w pewnym sensie mocno rozszerzoną wersją dawnego sieciowego modelu danych. Słowa kluczowe: system baz danych, rozproszenie danych, rozproszone przetwa- rzanie, obiektowe bazy danych, obiektowe j zyki zapyta OBJECT SYSTEM = OBJECT DATABASE + OBJECT APPLICATION Summary. This article presents main ideas and implemented elements of distri- buted object-oriented database system (DOOD). 1 Obiektowe bazy danych Obiektowe i obiektowo-relacyjne bazy danych Wykład prowadzi: Tomasz Koszlajda Obiektowe bazy danych Obiektowe i obiektowo-relacyjne bazy danych W ramach niniejszego wykładu zostaną przedstawione dwa alternatywne podejścia do budowy systemów obiektowych. Pierwsze z nich, polega na budowie nowego systemu bazy danych całkowicie od . 6 Model obiektowo-relacyjny 6 Umożliwia wykorzystanie mechanizmów obiektowych wewnątrz relacyjnej bazy danych abstrakcyjne typy danych definiowane przez użytkownika predefiniowane typy obiektowe dostarczane przez producentów oprogramowania (multimedia, dane przestrzenne) dziedziczenie, enkapsulacja, polimorfizm, klasy abstrakcyjne, dostępne mechanizmy relacyjne: SQL, przetwarzanie.

Watch Now Obiektowe Bazy Danych Pdf

Programowanie obiektowe PHP, PDO, Wyświetlanie i usuwanie danych z bazy MySQL, Wyjątki #6, time: 29:17
Tags: Mechanical seminar reports and ppt able designs , , Caynax alarm clock pro 6.5 apk s , , Ill bring you flowers . 6 Model obiektowo-relacyjny 6 Umożliwia wykorzystanie mechanizmów obiektowych wewnątrz relacyjnej bazy danych abstrakcyjne typy danych definiowane przez użytkownika predefiniowane typy obiektowe dostarczane przez producentów oprogramowania (multimedia, dane przestrzenne) dziedziczenie, enkapsulacja, polimorfizm, klasy abstrakcyjne, dostępne mechanizmy relacyjne: SQL, przetwarzanie. Obiektowe bazy danych są wyposażane we wszystkie niezbędne mechanizmy baz danych takie jak: zarządzanie pamięcią zewnętrzną, schematem, współbieżnością, odtwarzaniem i transakcjami, środki bezpieczeństwa i prywatności, przetwarzanie zapytań, interfejsy do szybkiego tworzenia aplikacji, środki wspomagające rozproszone bazy. Słowa kluczowe: system baz danych, rozproszenie danych, rozproszone przetwa- rzanie, obiektowe bazy danych, obiektowe j zyki zapyta OBJECT SYSTEM = OBJECT DATABASE + OBJECT APPLICATION Summary. This article presents main ideas and implemented elements of distri- buted object-oriented database system (DOOD).